Återbetalningspolicy

Om en återbetalning har avtalats, vänligen skicka bankuppgifter så att vi kan överföra det överenskomna beloppet via. post: info@vandret.eu