VAND DIG OP

VAND DIG OP

Mit navn er Alex Christensen, og ejer af Vandret.

Jeg har i 3 år, arbejdet med at innovere på vandflasken og er i den sammenhæng blevet forbløffet over vores forbrug og genbrug af engangsflasker som jeg ser alle steder i skoler og på arbejdspladser.

Det er blevet en vane i Danmark at bruge engangsflasker ifølge EFBW. Samtidig vil flere danske politikere også gøre Danmark til et af de førende lande inden for grøn omstilling. To modsætninger I min verden.

For at stille det på spidsen har jeg lavet et lille regnestykke. For hver kilometer, du kører i bil, udleder du 0,18 - 0,22 kg. CO2, hvilket svarer til produktionen af 2 halvliters engangsflaskevand. Regnestykket for postevand ser anerledes ud, for det er 900 gange mere miljøvenligt med et udslip på kun 0,0002 kg. CO2 pr. Liter.

Udover at vand fra engangsflasker er ekstremt miljøbelastende, er det også et ressourcespild, skriver Samvirke i en artikel om det danske overforbrug af flaskevand. Den gennemsnitlige dansker, køber 42 halvliters engangsflasker om året. Ved at drikke vand fra engangsflasker bliver det fantastiske vand vi har i Danmark ikke udnyttet. Det skaber derimod plastik- og miljøspild at købe engangsflasker. 

Hovedstandens Forsyningsselskab, HOFOR har en plan om at blive 100% CO2 neutralt inden 2025. Allerede nu har de igangsat et pilotprojekt på Vestegnen. Borgerne der er bosat på vestegnen er allerede mere bæredygtige, når de åbner for hanen. Vandet kommer fra Lyksager Kildeplads som bliver drevet af bæredygtig energi gennem en minivindmølle og solceller. 

For at opsummere udslippet af engangsvandflasker i kg. CO2 om året har jeg lige lavet lidt hovedregning: 

0,18 Kg. CO2 udslip for 2 halvliters engangsflasker 

x 21 liter om året for den gennemsnitlige dansker

x 5.781.190 antal indbyggere i Danmark lige nu 

= 21.852.898 millioner kg. CO2 udslip om året. 

Hvor langt ville du kunne køre i din bil for samme CO2 udledning? 546 gange rundt om jorden. Laver man samme regnestykke for postevand derimod, så når man ikke engang op på en gang rundt om jorden. 

Måske genbruger du din flaske tit så du ikke en del af miljøproblemet. Til gengæld går du rundt med en bakteriebombe. Studerende på Århus universitet har undersøgt genbrug af engangsflasker, og det viser sig at at de har 16 gange højere kimtal (Bakterier i en drikkevandsprøve) end tilladt på vandværksvand når de bliver genbrugt. De nævner også at materialet engangsflaskerne er lavet af, simpelthen ikke dur til at blive genbrugt. Dette fastlægger Overlæge Kåre Mølbæk fra Statens Seruminstitut også:

“ Der er mange, der tror, flaskerne er egnede til genbrug, men det er de ikke. Det er ikke direkte sundhedsskadeligt, men man skal ikke bilde sig ind, at de er rene ”

Statens Seruminstitut

Politikerne kunne starte med at sætte ind her, som også HOFOR gør det. Drik mere postevand og mindre vand fra engangsflasker. En anden grund til ikke at vælge engangsflasker er, at vandet i hanen er meget renere. Det beskriver Samvirke:

“ Så snart vand er emballeret i en flaske, er det blevet til en fødevare, hvor fødevarelovgivningen skal overholdes, og den er mindre streng end drikkevandsdirektivet, som vandværksvand skal overholde ” 

Samvirke

HOFOR har gennemført en undersøgelse, som testede 3 typer dansk kildevand og de fandt et langt højere antal bakterier i kildevand end i vandet fra vandhanen. Derudover pointerer Samvirke at engangsflaskevand kan blive tappet op til et år i forvejen. Dette kan gøre at vandet ældes og eventuelle bakterier kan formere sig.

Det danske postevand er blandt det reneste i verden, fordi reguleringen er mere streng end det er for vand på engangsflasker. Det understreger Signe Beuse Fauerby fra Danmarks Naturfredningsforening.

“ Vi har adgang til noget af det bedste vand, der findes. Der stilles ikke de samme kvalitetskrav til vand på flaske som til vandet, vi drikker fra hanen ” 

Danmarks Naturfredningsforening

Vandhanevand smager godt, er bedre for miljøet, renere og så er det næsten gratis. I København er prisen for 1000 liter koldt drikkevand 39,85 kr. Ifølge Miljø- og Fødevarestyrelsen anbefales det at man drikker 1-1,5 liter væske om dagen. Hvis du følger denne anbefaling skal du kun betale 21,81 kr. for 547,5 liter, svarende til et års forbrug i drikkevand. De 22 kroner svarer cirka til prisen på 2 halvliters engangsflasker. 

Regner man modsat og ser hvor meget postevand man kan få for prisen den gennemsnitlige dansker bruger på flaskevand. Så ender vi med 10.860 liter frisk vandhanevand. 10.860 liter vand, svare til dit drikkevandsforbrug i næsten 20 år.  

Med overstående pointer in mente, kan man altså betegne denne irrationelle tendens til køb af engangsflasker som “vores alles fuck up”, hvilket ikke bare er dumt fordi det er miljøsvineri, men også dumt for pengepungen. 

Så lad os skåle i postevand. 

Læs mere i kilderne nedenfor.

 

Genbrug ikke din engangsflaske.

https://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/art5465586/Engangsflasker-er-bakteriebomber

 

Så meget vand på engangsflasker køber danskere. 

https://bryggeriforeningen.dk/tal/vand/forbrugafemballeretvandieuropa/

 

EFBW - European Federation Of Bottled Waters

http://www.efbw.org/index.php?id=90#denmark

 

Postevand er 900 gange mere miljøvenligt end engangsflaskevand.

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/indkoeb/art5523155/En-liter-flaskevand-belaster-klimaet-lige-så-meget-som-en-km-i-bil

 

Gennemsnit på CO2 udslip pr. Kørt kilometer.

http://www.eof.dk/Viden/Statistik/Klima/co2-per-kort-kilometer

 

Samvirkes artikel om danskernes unødige forbrug af engangsflaskevand. 

https://samvirke.dk/artikler/vi-drukner-vores-torst-i-unodigt-flaskevand

 

HOFOR, Lyksager kilde

https://www.hofor.dk/privat/vand/spoergsmaal-svar-vand-privat/er-vandet-baeredygtigt/

 

Antal befolkning i Danmark 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal

 

Danmarks naturfredningsforening 

http://www.dn.dk/nyheder/eu-saetter-ind-mod-forbruget-af-flaskevand/

 

Prisen for koldt vand i københavn 2021

https://www.hofor.dk/erhverv/priser-paa-forsyninger-erhvervskunder/priser-paa-vand-2021-for-erhvervskunder/priser-paa-vand-2021-i-koebenhavn-for-erhverv/

 

Miljø og fødevarestyrrelsen anbefaler at du drikker.

http://altomkost.dk/fakta/mad-og-drikke/drikkevarer/vaeske/

 

DR, Plastik forurening i havene.

https://www.dr.dk/nyheder/udland/fakta-saa-meget-forurener-plastik-i-havene

 

Grøn forskel, plastik gør en forskel på godt og ondt. 

https://groenforskel.dk/plastik/